Zádlažby z kostek jsou podle dávných technologických postupů prováděny do sypkých materiálů, čož umožňuje jejich snadnou úpravu popřípadě opravu. U dlažeb z odseků se jedná v podstatě o stejnou technologii jako dlažby z kostek s tím rozdílem, že dlažba z odseků je nepravidelného tvaru a oproti kostkám cenově výhodnější.

 


Copyright Kavex CB s.r.o. © 2014. All Rights Reserved.