Náměstí Ševětín - byly prováděny kamenné obklady soklovým zdivem s přikotvením k betonovým zdem pomocí nezrezových kamenických kotev,
zádlažby ploch provedeny ze štípaných kostek 8/11cm do drtě 4/8mm, pro dlažbu kašny byl použit štípaný porfyr, uložený do betonového lože.

 


Copyright Kavex CB s.r.o. © 2014. All Rights Reserved.